Skip to main content

Lestijd: vrijdag 17.45-18.30 uur.
Voor wie: iedereen in het bezit van zwemdiploma C

ZWEMVAARDIGHEID 1

Gekleed

Sprong en helemaal onder water gaan.
Drijven met plastic zak 30 sec.
Op de kant klimmen.
Kopsprong 9 meter zeil, schoolslag baan uitzwemmen.
Enkelvoudige rugslag 50 meter, 2x koprol achterover.
Schoolslag 50 meter, 2x onder vlot vervolgens er op klimmen en wederom onder vlot door zwemmen.

Tweetallen:
A watertrappen en B trekt A vanaf kant m.b.v. flexibeam naar de kant.

Badkleding

Sprong.
Schoolslag 150 meter, min. 2x correct keerpunt (beide handen aantikken, afzetten met beide voeten, in borstligging).
Samengestelde rugslag 25 meter.
Startsprong en borstcrawl 25 meter.
Wedstrijdstart en rugcrawl 25 meter.
Vlinderslag 8 meter.
Sprong, schoolslag, hoekduik en aantikken van 3 pilonnen met onderlinge afstand van 2 meter.
Wrikken (hoofd) 5 meter, gehurkte draai (360°).

Tweetallen:
4x bal werpen, afstand 2 meter.
Polocrawl 10 meter.
Ongelijkzijdig watertrappen 30 sec.

Inschrijven

ZWEMVAARDIGHEID 2

Gekleed

Sprong en helemaal onder gaan.
Drijven met plastic zak 1 minuut.
Op de kant klimmen.
Kopsprong 9 meter zeil en pilon op 12 meter aantikken, schoolslag baan uitzwemmen.
Enkelvoudige rugslag 50 meter, 1x koprol voorover en 1x koprol achterover.
Schoolslag 50 meter.

Tweetallen:
A en B zwemmen naar elkaar toe. A legt handen op schouders B en gaat er over.
Tweetallen:
A watertrappen. B hurksprong met flexibeam, pakt kant vast en strekt flexibeam naar A en trekt A naar de kant.

Badkleding

Sprong.
Schoolslag 175 meter, 2x correct keerpunt (beide handen aantikken, afzetten beide voeten gevolgd door hele cyclus [armbeweging tot heupen, 1 beenslag] onder water).
Samengestelde rugslag 50 meter.
Startsprong, 50 meter borstcrawl.
Wedstrijdstart, 50 meter rugcrawl.
Vlinderslag 10 meter.
Sprong, schoolslag, hoekduik en door 2 hoepels, onderlinge afstand 2 meter.
Wrikken (voeten) 5 meter, gehurkte draai (360°) rechtsom, uitstrekken en aansluitend draai (360°) linksom.

Tweetallen:
4x bal werpen, afstand 4 meter.
Polocrawl 10 meter.
Ongelijkzijdig watertrappen 30 sec. en op signaal 3x omhoog komen.

Inschrijven

ZWEMVAARDIGHEID 3

Gekleed

Sprong en helemaal onder gaan.
Drijven met plastic zak 30 sec, onder water gaan, zak legen en opnieuw vullen, weer 30 sec. drijven.
Op de kant klimmen.
Kopsprong 9 meter zeil en pilon op 15 meter aantikken, schoolslag baan uitzwemmen.
Enkelvoudige rugslag 50 meter, 1x twee koprollen voorover en twee koprollen achterover.
Schoolslag 50 meter, hoekduik en onder water door poortje en ½ draai om lengte-as naar rugligging en zo boven komen.

Tweetallen:
A watertrappen 10 m van kant. B hurksprong met flexibeam, strekt flexibeam uit naar A en trekt A 10 m in rugligging naar de kant.

Badkleding

Sprong.
Schoolslag 200 meter, 3x correct keerpunt (beide handen aantikken, afzetten beide voeten gevolgd door hele cyclus [armbeweging tot heupen, 1 beenslag] onder water).
Samengestelde rugslag 75 meter.
Startsprong, 75 meter, borstcrawl, 1x tuimelkeerpunt (voorover tuimelen en afzetten in borst- of in zijligging).
Wedstrijdstart, 75 meter rugcrawl, 1x keerpunt (op borst draaien, voorover tuimelen en [onder water] afzetten in rugligging).
Startsprong, 15 meter vlinderslag,
Sprong, aantal slagen schoolslag, hoekduik onder water door hoepel.
Wrikken hoofdwaarts 5 meter en koprol achterover.

Tweetal:
Polocrawl 10 meter, 2x bal overspelen.
Ongelijkzijdig watertrappen 30 sec., bal 3x van ene naar andere hand overgeven.

Inschrijven